App

Ladda ner vår proffs app för iPhone/iPad och Android
Här finner du ovärderliga tips och råd när du planerar och skall lägga plattor i både torra och våta utrymmen. Du kan t ex beräkna hur mycket plattor du behöver, hur mycket fog och fix som går åt, samt hämta information om viktiga saker att tänka på för att arbetet skall bli lätt och rätt utfört. Applikationen är lika användbar för både proffs och amatörer.