Kvalitetsmärkning

Vår keramik samt fix, fog och spackel är registrerade i diverse miljöbedömningssystem som BASTA och Byggvarubedömningen. Våra produkter uppfyller också kriterierna i Sunda Hus.Vi arbetar enligt LEED miljöcertifieringssystem för ett hållbart byggande. Samtliga fix, fog och spackel är CE märkta.För ytterligare information hänvisar vi till vår miljöbroschyr som du kan ladda ner nedan.

Miljöbroschyr Hållbart & smart

kvalitesmarkning