Miljöpolicy för CC Höganäs Byggkeramik AB

De keramiska golv- och väggplattorna som CC Höganäs marknadsför kännetecknas av naturliga råvaror, energisnål produktion, minimal miljöpåverkan vid användning och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning.

Vår verksamhet och alla våra produkter skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som yttre miljön under råvaruutvinning, produktion, användning och återvinning.

Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet.

I all verksamhet skall målmedveten hänsyn tas till medarbetarnas och allmänhetens berättigande anspråk på säkerhet och god miljö.

Varje medarbetare skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbtetet.

Vi skall på ett aktivt och öppet sätt i vår information redovisa miljöfakta om våra produkter och dess funktion.

Peter Bellander
VD 

peter_b_cch