Branschregler

Enligt Byggkeramikrådets branschregler, BBV skall samtliga golv- och väggytor i ett våtutrymme förses med tätskiktssystem under den keramiska beklädnaden/beläggningen. Som våtrum betraktas utrymmen där golv– och väggytor helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare avses endast golv, om dessa rum inte är våtrum enligt ovanstående. Här kan du hitta de senaste branschreglerna.

 

bkr Säkervatten GVK Boverket
Byggkeramikrådet Säkervatten Golvläggarnas våtrumskontroll Boverket
bkr.se sakervatten.se gvk.se boverket.se