Støvreduceret hvid cementbaseret fliseklæb – Art. nr 1691-0044 10 kg

Anvendelsesområde:
Til montering af alle typer keramiske fliser, klinker og natursten inde og ude, på gulv og væg, i såvel våde som tørre områder. Kan anvendes på beton ældre end ca. 3 måneder, letbeton, cementpuds, gipspuds, gipsplader samt eksisterende flisebelægninger. Velegnet til varmegulve.
Særdeles god vedhæftning, hurtig styrkeudvikling, lang monteringstid og god flydeevne.

Underlaget:
Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt, sammenhængende, rengjort for støv, fedt og cementslam.
Underlaget skal være så tørt, at FB5 kan optages i overfladen. Sugende underlag skal primes med FB5
og i våde rum vandtætnes efter de gældende regler jf. Bygningsreglementet samt vores monteringsanvisning for vådrum.

Vandmængde:
12 kg pulver blandes med 4,8-5,0 liter koldt rent vand.