Cementbaseret fliseklæb – Art. nr 1696-0038 15 kg

Anvendelsesområde:
Til montering af alle typer keramiske fliser, på væg og gulv i såvel våde som tørre områder.
Kan anvendes på beton ældre end ca. 3 måneder, letbeton, cementpuds, gipspuds, gipsplader samt eksisterende flisebelægninger.
Velegnet til varmegulve. God vedhæftning og hurtig styrkeudvikling.

Underlaget:
Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt, sammenhængende, rengjort for støv, fedt og cementslam. Underlaget skal være så tørt, at FB5 kan optages i
overfladen. Sugende underlag skal primes med FB5 og i våde rum vandtætnes efter de gældende regler jf. Bygningsreglementet samt vores monteringsanvisning for vådrum.

Vandmængde:
15 kg pulver blandes med 3,9-4,5 liter koldt rent vand.