Støvreduceret hvid cementbaseret fliseklæb – Art. nr 1691-0039 15 kg, Art. nr 1691-0040 5 kg

Anvendelsesområde:
Til montering af alle typer keramiske fliser, klinker, glasmosaik og natursten, inde og ude, i såvel våde som tørre områder.
Kan anvendes på beton ældre end ca. 6 måneder, letbeton, cementpuds, gipspuds, gipsplader samt eksisterende flisebelægninger.
Velegnet til varmegulve.
Særdeles god vedhæftning, hurtig styrkeudvikling, lang monteringstid og god flydeevne.

Underlaget:
Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt, sammenhængende, rengjort for støv, fedt og cementslam.
Underlaget skal være så tørt, at FB5 kan optages i overfladen. Sugende underlag skal primes med FB5 og i våde rum vandtætnes efter de gældende regler jf. Bygningsreglementet samt vores monteringsanvisning for vådrum.

Vandmængde:
15 kg pulver blandes med 3,9-4,5 liter koldt rent vand.
5 kg pulver blandes med 1,5-1,6 liter koldt rent vand.