Støvreduceret gulvspartel/afretningsmasse – Art. nr 1690-0042 20 kg

Anvendelsesområde:
For indvendig afretning af gulve i tørre og våde rum. Underlaget kan bestå af betong, letbeton eller træ. FB6000 er optimal til faldopbygning og planspartling. For udlægning på gulvbjælker i våde rum skal tykkelsen på spartelmassen være mindst 12 mm, og der skal monteres et forstærkningsnet i henhold til BBV.
For udlægning på gulvbjælker i tørre rum er forstærkningsnet er ikke nødvendigt.

Underlaget:
Skal være tørt, fast, rent og bæredygtigt. Glatte overflader grovslibes eller fræses. Underlaget primes med FB5 eller FB8 inden spartling.

Vandmængde:
20 kg pulver blandes med 3,1-3,7 liter koldt rent vand.