Art. nr 1696-0046 15 kg, Art. nr 1696-0047 7 kg

FB7 Vådrumsmembran er en polymerbaseret membran, færdigblandet klar til brug. Membranen er nem at bearbejde og nem at fordele på overfladen.

Anvendelsesområde:
FB7 Vådrumsmembran anvendes som vandtætning på gulv- og vægoverflader, ved overgang gulv/væg, i hjørner samt ved rørgennemføringer. Membranen kan anvendes på underlag af beton, letbeton, vandfaste spartelmasser, teglsten og puds samt gips/træplader.

FB7 Vådrumsmembran kan også anvendes som folie lim til FB4 Folie.

Underlaget:
Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt, sammenhængende, rengjort for støv, fedt og cementslam.
Underlaget skal være tørt. Sugende underlag bør primes med FB5 Primer.

Emballage:
7 kg og 15 kg