Støvreduceret gulvspartel/afretningsmasse – Art. nr 1690-0045 20 kg

Anvendelsesområde:
Til planspartling i såvel våde som tørre rum. FB7000 er velegnet til alle typer af vand- og elbaserede varmegulve. FB7000 kan udlægges med håndværktøj eller blandepumpe.

Underlaget:
Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt, sammenhængende, rengjort for støv, fedt og cementslam.
Glatte overflader grovslibes eller fræses.
Underlaget primes med FB5 eller FB8 inden spartling.

Vandmængde:
20 kg pulver blandes med 4 liter koldt rent vand.