Beskrivelse: gulvspartel/afretningsmasse – Art. nr 1690-0047 25 kg

Anvendelsesområde:
For indvendig afretning af gulve i tørre og våde rum. Underlaget kan bestå af betong, letbeton eller træ.
For udlægning på gulvbjælker i våde rum skal tykkelsen på spartelmassen være mindst 12 mm.
For udlægning på gulvbjælker i tørre rum er forstærkningsnet er ikke nødvendigt.
Underlaget:
Skal være tørt, fast, rent og bæredygtigt. Glatte overflader grovslibes eller fræses.
Underlaget primes med FB5 eller FB8 inden spartling.

Vandmængde:
25 kg pulver blandes med 4,25 – 4,75 liter koldt rent vand.